BIP Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie

W Technikum Ekonomicznym nr 1 młodzież kształci się w dwóch zawodach:

  • Technik ekonomista
  • Technik logistyk

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

Podstawową formą pracy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Data stworzenia : 2017-10-25 11:38 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-10-25 11:38 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-02 19:20 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz