BIP Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną i działa na podstawie:

1.   Aktu założycielskiego Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie:

  • Uchwała nr LXXXXII/2071/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r.

2.   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawa oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949)

3.     Statutu pdfstatut.pdf

Organem prowadzącym Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie jest Miasto st. Warszawa

     http://www.srodmiescie.warszawa.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty 

     http://www.kuratorium.waw.pl

Data stworzenia : 2017-10-25 11:38 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-10-25 11:38 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-11 10:03 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz